Over de gemeenteraadsfracties

In de gemeente kunnen idealen werkelijkheid worden. De gemeente maakt namelijk, iedere dag opnieuw, belangrijke keuzes. Over hoe mensen omgaan met elkaar, met dieren, met natuur en met het milieu.

Wat kan de Partij voor de Dieren doen in de gemeente? 

In de gemeente worden beslissingen genomen die een zeer directe invloed hebben op de leefomgeving van mensen en dieren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het faciliteren van voldoende hondenuitlaatplekken en trapveldjes voor jongeren. Maar de gemeente gaat ook over de opvang van wilde dieren en zwerfdieren. De gemeente kan de leefomgeving positief beïnvloeden als de gemeente zorg en aandacht schenkt aan kwetsbare groepen binnen haar grenzen en met een focus op duurzame bedrijvigheid de werkgelegenheid bevordert. De gemeente kan het afsteken van vuurwerk en oplaten van ballonnen inperken, en verleent vergunningen voor evenementen met dieren.
Ten negatieve ervaren burgers de invloed van gemeentepolitiek als er een stuk natuur wordt platgewalst ten behoeve van alweer een bedrijventerrein of een ander prestigeobject. Als het openbaar vervoer onder de maat is of als er naar gif wordt gegrepen om bermen te beheren. Veel gemeentes geven ruim baan aan megastallen en veronachtzamen daarmee dierenwelzijn en volksgezondheid.

Kortom: voldoende redenen waarom het juist belangrijk is dat de Partij voor de Dieren ook in de gemeentepolitiek vertegenwoordigd is.

                 Gemeenteraadsvertegenwoordigers op het partijcongres

De Partij voor de Dieren in de gemeenteraad

Op dit moment is de Partij voor de Dieren in twaalf gemeenteraden vertegenwoordigd met één gemeenteraadslid. Klik op de plaatsnaam om te kijken op de webpagina van deze gemeenteraadsfractie.

Amsterdam
Programma

Apeldoorn
Programma

Arnhem
Programma

Buren
Programma

Den Haag
Programma

Gouda
Programma

Groningen
Programma

Leiden
Programma

Pijnacker-Nootdorp
Programma

Rotterdam
Programma

Utrecht
Programma

Vlagtwedde
Programma